Herroepingsrecht voor consumenten

Bent u niet tevreden over uw product dan heeft u 14 dagen bedenktermijn om het product in de- voor zover mogelijk- oorspronkelijke staat te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Eventuele schade bij retournering wordt in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.

U kunt op onze website een servicenummer aanvragen. Stuur vervolgens het artikel met uw servicenummer retour.

Bovenstaande geldt alleen voor consumenten, zakelijke afnemers kunnen zich niet op de bedenktermijn herroepen.